Dasar Privasi

Perlindungan Data

Kami komited dalam memastikan keselamatan data peribadi anda. Bagi mengelak akses dan tanpa kebenaran, kami melaksanakan kaedah pencegahan fizikal, elektronik, dan prosedur pengesahan yang bersesuaian bagi melindungi dan memastikan keselamatan data peribadi yang dikumpulkan daripada anda dan/atau daripada sumber lain.

Maklumat Data Peribadi

Kami akan mengumpul sebahagian data peribadi anda (contohnya apabila anda mendaftar untuk satu produk dan/atau perkhidmatan kami (melalui laman ini – khalyaresources.com).

Data peribadi yang kami kumpulkan dan proses mungkin merangkumi maklumat-maklumat berikut:-

Maklumat untuk dihubungi termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel;
Maklumat demografik seperti lokasi dan poskod anda.

Akses / Pembetulan / Kemaskini Data Peribadi

Kami komited untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami dapati daripada anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Sila hubungi kami jika terdapat sebarang perubahan kepada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami pegang adalah tidak tepat, tidak lengkap atau bukan yang terkini.

Keselamatan Pembayaran

1. Penyimpanan Maklumat Kad Kredit
Kesemua maklumat kad kredit adalah selamat disulitkan dan disimpan menggunakan portal gateway Senangpay dan juga FPX.

2. Pengesahan CVV
Semasa anda menghantar maklumat kad kredit anda, termasuk CVV, maklumat tersebut akan diproses oleh portal SenangPay dan juga FPX dan menyampaikannya kepada ‘Pihak Pengeluar kad’ untuk pengesahan dan kelulusan pembayaran. Walau bagaimanapun, pengesahan CVV adalah bergantung kepada keputusan ‘Pihak Pengeluar kad’. Sekiranya terdapat sebarang masalah, kami boleh membantu anda untuk memanjangkan perkara tersebut kepada ‘Pihak Pengeluar kad’.

“Data privasi Senangpay

Senangpay menggunakan sambungan SSL (secure socket layer) bagi setiap transaksi. Selain itu kami tidak menyimpan sebarang maklumat sensitif seperti kad kredit / kad debit. Setiap transaksi kad kredit/debit/ internet banking (FPX) perlu menggunakan 3D-Secure di mana kod 6 digit akan di sms ke telefon bimbit untuk pengesahan. Senangpay juga mempunyai sistem dalaman ‘Fraud Detection’ sendiri.”