Pengiktirafan

Sistem keselamatan rumah yang dipasarkan kami adalah keluaran daripada negara China. Negara China memang terkenal dengan pelbagai gajet berteknologi tinggi dan negara ini juga terkenal dengan barang yang tidak berkualiti dan terdapat juga barang-barang yang berkualiti dan dipantau oleh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.
Produk-produk yang dipasarkan oleh kami juga tidak terkecuali dalam menjaga kualitinya dan telah berjaya mendapat pengiktirafan oleh :-
Conformité_Européenne_(logo).svg
Conformité_Européenne
Federal Communications Commission
Federal Communications Commission
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *